Welcome
Class-IV Employee
S.No. Name Designation
01.  Sri. Mahendra Pratap Singh  Office-bearer
02.  Sri. Deepak Kumar  Peon
03.  Sri. Ramesh Kumar Singh  Lab-bearer
04.  Sri. Om Prakash Singh  Ardali
05.  Sri. Samar Bahadur Singh  Peon
06.  Mrs. Vidya Singh  Lab-bearer
07.  Sri. Ashok Kumar Singh  Part-Time Peon
08.  Sri. Rohit Kumar  Part-Time Peon
09.  Sri. Ram Lal  Part-Time Peon
10.  Sri. Ajay Pratap Singh  Part-Time Peon
11.  Sri. Ashutosh Singh  Part-Time Chaukidar
12.  Sri. Baijnath Pal  Part-Time Peon
13  Sri. Jag Pratap Singh  Part-Time Peon
14.  Sri. Vishnu Dutt  Part-Time Peon
15.  Sri. Amit Kumar Singh  Part-Time Peon
16.  Sri. Abhishek Singh  Part-Time Chaukidar
17.  Sri. Ram Surat Yadav  Part-Time Chaukidar
18.  Sri. Ved Prakash Maurya  Mali
19.  Sri. Bhawani Shankar  Part-Time Chaukidar
20.  Sri. Sumit Kumar  Part-Time Peon
21.  Sri. Rajesh Prasad
 Part-Time Peon
22.  Sri. Subhash Singh  Part-Time Peon
23.  Sri. Sanjay Kumar  Part-Time Sweepar